RSS
Indlæg
Kommentarer

Navnet Baarup består af to dele Baa og rup.

-rup er anvendt som betegnelse for en udflytterbebyggelse dateret til omkring vikingetiden. Andre endelser med samme betydning er -torp, -trup, -drup og -rp.

Forleddet er straks vanskeligere. Forleddet er ofte taget efter personnavn, men har også væet natur- og kulturbeskrivende.

Dobbelt a – aa – er ordlyden for et langt a, men her er der for den tid også anvende a, ao, oa, o og oo, som alle har været et forsøg på at gengive lyden for at langt a. Først senere anvendtes å. Betydningen kan være en forkortelse for bå’rn – altså barn, og udflytterbebyggelsen kunne dermed være en betegnelse for at børnene er flyttet uden for den etablerede by (en af -lev byerne) eller at der har været en udflytterby med mange børn.

Men det kan også have været en udvikling fra mandsnavnet Bo eller Bovi, eller navneordet bod. Muligt er vel også navneordet bo »bosted, bolig«; i så fald
antyder navnedannelsen, »Boligtorpet, torpet med boligen«, indirekte at ikke ethvert torp er menneskebolig.

Den Store Danske
Wikipedia
Historisk årbog
Historisk årbog

Kommentarer er lukket