RSS
Indlæg
Kommentarer

Hans Bernhard Baarup født i 1/3 1918 blev i 1943 – altså som 25 årig – interneret af tyskerne i Frøslev lejren grundet hans arbejde som politibetjent. Den 20. oktober blev han overført Neuengamme i Tyskland, og blev efter krigen hentet hjem med de hvide busser.
I det i øvrigt ganske udmærkede museum i Frøslev lejren hænger en mindetavle med hans navn.

Neuengamme

Neuengamme

På kulturarvstyrelsen hjemmeside over Fund og fortidsminder, kan man se historiske kort over for det meste af Danmark. Her kan man også se, at Baarupgård fremgår af flere kort.

Alle nedenstående kort er hentet fra Fund og fortidsminder.. © Kort & Matrikelstyrelsen

Nyere kort i 1:50000

Nyere kort i 1:50000. © Kort & Matrikelstyrelsen

Nyere kort i 1:25000

Nyere kort i 1:25000. © Kort & Matrikelstyrelsen

Nedenstående historiske kort er fra så vidt vides fra omkring 1800-tallet.

Historisk kort i 1:50.000

Historisk kort i 1:50.000. © Kort & Matrikelstyrelsen

Nedenstående historiske kort er fra målebordsblade 1842-1899.

Historisk kort i 1:20.000

Historisk kort i 1:20.000. © Kort & Matrikelstyrelsen

Nedenstående historiske kort er fra målebordsblade 1828-1840.

Historisk kort 1:20000

Historisk kort 1:20000. © Kort & Matrikelstyrelsen

Uden for gården har der dengang stået en vindkværn (vist på kortet med Vkv).

Se flere kort hos Kort & Matrikelstyrelsen.

Familien Baarup på tur i det morsingske d. 12 juni 1993 for bl.a. at besøge Baarupgården og en kro som blev drevet af Baaruper. Nær Baarupgården findes vejene Bårupvej og Bårupvænget.

Familien Baarup

Bårup (Hol.);Búþorp (adapteret). Oprindelsen til første stavelse kan være det danske personnavn Bo (Icel. Búi).;

Kilde: Icelandic equivalents of the Danish placenames

Navnet Baarup består af to dele Baa og rup.

-rup er anvendt som betegnelse for en udflytterbebyggelse dateret til omkring vikingetiden. Andre endelser med samme betydning er -torp, -trup, -drup og -rp.

Forleddet er straks vanskeligere. Forleddet er ofte taget efter personnavn, men har også væet natur- og kulturbeskrivende.

Dobbelt a – aa – er ordlyden for et langt a, men her er der for den tid også anvende a, ao, oa, o og oo, som alle har været et forsøg på at gengive lyden for at langt a. Først senere anvendtes å. Betydningen kan være en forkortelse for bå’rn – altså barn, og udflytterbebyggelsen kunne dermed være en betegnelse for at børnene er flyttet uden for den etablerede by (en af -lev byerne) eller at der har været en udflytterby med mange børn.

Men det kan også have været en udvikling fra mandsnavnet Bo eller Bovi, eller navneordet bod. Muligt er vel også navneordet bo »bosted, bolig«; i så fald
antyder navnedannelsen, »Boligtorpet, torpet med boligen«, indirekte at ikke ethvert torp er menneskebolig.

Den Store Danske
Wikipedia
Historisk årbog
Historisk årbog

“I Morsingske bebyggelsesnavnetyper II” af Bent Søndergaard fremgår de de tidligste henvisninger til navnet Baarup. I en noget anden staveform strækker det sig helt tilbage til 1475. Det er derfor sandsynligt at slægten Baarup har taget navn efter gården/stedet og ikke omvendt.

Bårup, gård, Erslev sogn, Morsø Nørre herred.

12/6 1475 Baorpæ

1481 (1660) Barup

Dialektudtale: bå:’råb


Langt a skrives normalt i 1400-tallet a, aa eller o, oo, men under-

tiden også ao og oa. De sidste to former optræder side om side i sen-

middelalderlige håndskrifter, og Brøndum-Nielsen tolker dem som

forskellige forsøg at skabe et tegn for å, snarere end som udtryk

for di2ongering (Brøndum-Nielsen 1950:367, Hansen 1962:111).

Fem søskende. Arne, Max, Else, Knud og Jytte

Fem søskende. Arne, Max, Else, Knud og Jytte

Elhøj

Huset kaldt Østrup Mark hvor Else blev født

Huset kaldt Elhøj - Østrup mark pr. Randers - hvor Else blev født

Skovhuset

Østrup Skovhus hvor Axel Marinus og Johanne Baarup boede

Østrup Skovhus hvor Axel Marinus og Johanne Baarup boede

Forårsidyl i bøgeskoven

Forårsidyl i bøgeskoven

Christian Baarups hus i Fløes

Ole Kristian Baarups hus i Floes

« Ældre indlæg