RSS
Indlæg
Kommentarer

“I Morsingske bebyggelsesnavnetyper II” af Bent Søndergaard fremgår de de tidligste henvisninger til navnet Baarup. I en noget anden staveform strækker det sig helt tilbage til 1475. Det er derfor sandsynligt at slægten Baarup har taget navn efter gården/stedet og ikke omvendt.

Bårup, gård, Erslev sogn, Morsø Nørre herred.

12/6 1475 Baorpæ

1481 (1660) Barup

Dialektudtale: bå:’råb


Langt a skrives normalt i 1400-tallet a, aa eller o, oo, men under-

tiden også ao og oa. De sidste to former optræder side om side i sen-

middelalderlige håndskrifter, og Brøndum-Nielsen tolker dem som

forskellige forsøg at skabe et tegn for å, snarere end som udtryk

for di2ongering (Brøndum-Nielsen 1950:367, Hansen 1962:111).

Kommentarer er lukket