RSS
Indlæg
Kommentarer

Aksel Marinus Baarup blev født på gården “Lykkesholm” Doktervej 18 i  Vejrslev. Født 28/11 1906 – død 23/2 1946

Axel Marinus Baarup

Aksel Marinus Baarup

axel-marinus-baarup4

Aksel Marinus Baarup

Axel Baarup foran bistaderne

Aksel Baarup foran bistaderne

Christen og Ane Baarup

Ole Kristian og Ane Baarup i huset i Floes

christen_og_ane_baarup2

Christian Baarup

Ole Kristian Baarup

Christian Baarup

Ole Kristian Baarup

Barup sø

Barup sø er et fuglereservat som er beliggende ved Barup på nordfalster.
Se mere om fuglereservatet på Fugleværnsfondens hjemmeside


Vis stort kort

Stamtræ

Dette er en foreløbig oversigt over Baarup slægten. Så vidt vides starter den tilbage fra 1905, hvor Ole Kristian Kristensen tog navneforandring til Baarup. Men allerede i 1768 står Jens Pedersen Dam (*1721) opført som Jens Dam Barup – et navn, som siden er hæftet på alle efterkommere indtil familien Kristensen, som boede på Baarupgården, fik bevilget navneforandring den 27/7 1905.

Nedenstående er ufuldstændig, så hvis du vil bidrage til at gøre den komplet, er du velkommen til at kommentere. Stamtræet er lagt ud på nettet, så hvis du ønsker at få større indblik i stamtræet er du velkommen til at kontakte bbaarup@post.cybercity.dk

Download som PDF (opdateret 12.05.2010): Baarupfamilien

Navnet Baarup er anvendt som navne i byer, steder og vejnavne på Sjælland og Mors. Hvornår by- og stedbetegnelserne er fra har jeg p.t. ingen informationer om.
Som slægtsnavn ved vi, at det starter i året 1905 hvor Christen Kristensen som 54 årig tager navneforandring til Baarup. Om han tager navneforandring efter den gård han bor på (Baarupgården på Mors) eller som det er omvendt vides ikke.

Bevilling til navnet Baaru

Bevilling til navnet Baarup

Christen Baarup’s ældste søn Ole Kristian må også have taget navneforandring også, hvilket ses en anden kirkebog.

Baarups videreførs

Baarups videreførsel

Følgende vejnavne er fundet:

På Mors:
Bårupvej
Baarupvænget

Ved Baarup (Kirke Eskildstrup):
Bårupvej

Ved Baarup (Karise):
Baarupvejen
Barup Bygade

Ved Baarup (Stubbekøbing)
Bårup Søvej

Ud fra offentlige registre har jeg fundet 3 lokaliteter som har navnet Baarup.

Oversigtskort over by- stednavne på Sjælland

Oversigtskort over by- stednavne på Sjælland

Alle byer og steder med navnet Baarup er placeret på Sjælland:

Baarup ved Kirke Eskilstrup (Borræthorp)

Vis stort kort

Baarup ved Karise

Vis stort kort

Baarup ved Stuppekøbing

Vis stort kort

Baarupgaarden

Baarupgaarden er det sted hvor vores gren af Baarupfamilien tager sit udgangspunkt. Det er det sted hvor vi tidligst har registreret navnet Baarup som efternavn. Baarupgaarden ligger på Mors, men der findes også en Baarupgaard i byen Baarup i nærheden af Kirke Eskilstrup. Sidstnævnte gård har vi p.t. ikke yderligere informationer om ud over henvisninger til fødsler på gården Kirkebog

Baarupgaarden ligger på adressen Bårupvej 41, Erslev, 7950 Erslev Se kort.
Gården består af et stuehus på 122 kvm fra 1873 samt et udhus fra samme periode. Stuehuset er ombygget i 1976.

I 1994 overdrog Teake og Else et navneskilt til gården til den daværende ejer af gården Ken Yde som tak for deres gæstfrihed året før.

Navneskilt til Baarupgaard

Navneskilt til Baarupgaard. Kai Frimand Iversen som har lavet skiltet til venstre, Lizzie i midten og Else til højre.

Navneskilt på Baarupgaarden

Navneskilt på Baarupgaarden. Arne og Inga Baarup til venstre, Teake Hoekema og Else Hoekema-Baarup til højre.

Baarup i dag

Der er ikke mange tilbage med efternavnet Baarup, og den offentlig tilgængelige statistik er derfor mangelfuld, idet postnumre med færre end 3 Baaruper ikke vises. Postnumre med 3 eller flere kan ses her. Statistikken er fra først i 2008, og siden har vi desværre sige farvel til Arne og Max. En opdateret tælling over tilbageværende Baaruper kan ses hos Danmarks Statistik. I skrivende stund er tællingerne som følgende:

Resultat af søgning: 2008 2009 Ændring
Mænd og kvinder med efternavnet ’baarup’ 36 34 -2

Hvor der i dag kun er 34 som bærer efternavnet Baarup er der en del flere som bærer navnet som mellemnavn. Ifølge Navneforskning på Københavns Universitet var der 91 med mellemnavnet Baarup i 2005.

Skønsmæssigt er der i dag omkring 122 tilbage som bærer navnet Baarup som mellem- eller efternavn

Nyere indlæg »